Foreldrekurs

Foreldrerollen er utfordrende i alle faser. Spebarn, småbarn, mellomstore barn, tenåringer, unge voksne, – alle faser byr på utfordringer for voksne som har ansvar. Bursdager, overnattinger, skoleturer, innetider, elektronisk grensesetting, rus, lekser, seksualitet, klær og sminke er eksempler på områder der mange foreldre opplever å komme til kort. Heldigvis finnes det tips og gode råd for å møte utfordringene. Mange har vært i lignende situasjoner før oss, og noen er kloke nok til å finne gode løsninger i møte med problemer.

Foreldreakademi med Godi Keller:

Godi Keller øser av sine varme og erfaring på en måte som kan gi slitne foreldre tilbake troen på at vi strekker til, og er gode nok. Han gir tips og råd til hvordan vi kan møte barn og unge på en klok og repektfull måte. Foreldreforeninger, lærere, enkeltforeldre, – alle kan invitere Godi til å holde kurs eller foredrag. Her finner du Godi Keller sin hjemmeside

SFF tilbyr kurs i foreldrearbeid ved skolen

Med hjertet i skolen, av Kodi Keller

Med hjertet i skolen, av Kodi Keller

Lesebok i pedagogikk for foreldre
Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.

Boken er ikke en utfyllende fremstilling av steinerpedagogikken, men gir i sitt emnevalg innblikk i dens viktigste elementer. Keller begynner med tanker rundt skole og ideologi, ser deretter på barnet og ungdommen i sin utvikling, på skolens møte med eleven, på læreren og til slutt på foreldrene, de utfordringene de møter i vår tid og deres forhold til skolen, hvilke krav de kan – og bør stille – og hvordan de kan bidra til å gjøre barnas skolegang til en god og konstruktiv fase i deres liv.

Her finner du et avisutklipp fra foreldreforedrag arrangert i Haugesund i sept 2009. Det var stor suksess og oppslutning. Det skyldes i hovedsak bevisst, koordinert og målrettet markedsføring på SMS, email, løpesedler, web osv. i forkant av arrangementet. FAU la også ut informasjon på Haugesunds skolens hjemme sider.

Minst en av deltagerne ble i etterkant foreldre på Steinerskolen (uten at det påstås at det var dette arrangementet som avgjorde denne beslutningen..)

“Suksess med Foreldreakademi i Haugesund!”

“I hele europa er barneoppdragelse i ferd med å bli et privat annliggende. før var alle bidragytere til barns dannelse, nå strever usikre foreldre alene.” -Godi Keller (Les mer her)

Steinerskoleforeldre er ofte nysgjerrige på pedagogikken og har stort informasjonsbehov. Av den grunn har de fleste skolene god tradisjon for å kurse foreldre i pedagogiske metoder og hensikten med dem.

Foreldreforeningene er ofte involvert i dette arbeidet, og på Hurum ble det startet en foredragsrekke i 2006, som ble kalt “foreldreakademi”. Godi Keller fra Rudolf Steinerhøyskolen ble bedt om å lede disse kursene, da han var kjent for sitt store engasjement i foreldrearbeid, og sine varme foredrag. Kurset ble en suksess, og parallelt gikk mange tilsvarende kurs på andre skoler.

Lillehammer var først ute med å arrangere foreldreakademi i offentlig rom, på byens bibliotek. Det har vært en ny suksesshistorie, foreldre og skolefolk langt utenfor steinerskolene har blitt klokere over det ganske land (og i mange andre land). Godi jobber nå i hovedsak med å holde foreldreakademi. SFF har hele tiden støttet opp om hans verdifulle arbeid.практика для юристовбренд продвижение сайтов google и yandex