Klassekasse

Det er ikke er lov å kreve inn penger fra foreldrene til en klassekasse, men det er lov å samle inn penger til en slik konto. Kontoen må administreres av en forelder, som bør føre et enkelt regnskap over transaksjoner. Det er lov å dele ut faktura til foreldrene og be om gaver til å dekke utgifter til klasseturer, gaver etc, men det er ikke lov å purre eller kreve pengene innbetalt på noen måte. Gjennomføring av slike turer er allikevel avhengig av at nok penger kommer inn…

Vi anbefaler sterkt at dere sørger for anonymitet vedr. transaksjoner til klassekassa, slik at ingen føler seg hengt ut om de ikke har gitt gave.

Dugnadsarbeid der elevene deltar er å anbefale for samle inn penger til klassekasse. Hvis det er av interesse kan vi gi kontaktinfo til en likeverdig handel distributør av økologisk, grønn te. Salg av den eller lignende produkter på f. eks julemarked kan gi gode inntekter til klassekassa. Har du gode forslag til måter å tjene penger til klassekassa kan vi publisere dem her.

Send forslag til hilde@foreldrene.nodanish to englishcariture