Styret

Styret er ansvarlig organ for foreldreforbundet mellom landsmøtene.

Medlemmene i styret velges fra fem regioner, det er i dag åtte faste medlemmer av styret. Disse sitter for tre år, etter en Rulleringsplan. Om vervet som styremedlem i Steinerskolenes Foreldreforbund:

 • Vi har ca. seks årlige møter, hovedsakelig i Oslo
 • Møtene er normalt fredager fra 17.00 – 21.00
 • Vi har et årlig fellesmøte med Steinerskoleforbundet
 • Styret er ansvarlig for å arrangere landsmøte i mars hvert år
 • Styret er arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig i foreldreforbundet
 • Styret legger føringene for sekretariatets arbeid
 • Alle utgifter til reise og opphold dekkes i forbindelse med styrearbeid
 • Styremedlemmene representerer flere skoler i sin region, og er mellomledd mellom disse skolene og foreldreforbundet

40127_440467416399_4185394_n

 

 

 

Kjersti Kristengård, styreleder – Nesodden. E-post kjersti*foreldrene.no

Styrets medlemmer:

 • Yngve Fjørtoft , Ålesund
 • Cecilie Gjørtz Mondoka, Bærum
 • Janne Ellingsen, Vestfold
 • Susanne Karoliussen, Haugesund
 • Karianne Thorbjørnsen, Bergen
 • Nina Edland, Gjøvik/Toten

Noen eksempler på saker styret har jobbet med det siste året:

 • Lærerutdanningen og videreutdanning av lærerne
 • Forskning på steinerpedagogikk
 • Dialog med departementet om nasjonale prøver og lærerplaner
 • Kurs for lærere og foreldre
 • Samarbeid mellom foreldre og lærere på den enkelte skole – Dialogmøter
 • Skolenes organisering og struktur
 • Foreldrerollen i skolen, f. eks dialogmøter for å styrke samarbeidet mellom skole og hjem
 • Markedsføring av steinerskolene og steinerpedagogikken
 • Skolenes Psykososiale miljø
 • Konfliktsaker

 

услугикак раскрутить сайт в социальных сетях