Grønn skole

Grønn skole er et samarbeidsprosjekt mellom Foreldreforbundet og Steienerskoleforbundet. Prosjektet lages som en serie ressurspermer som sendes alle skolene. I tillegg vil det tilbys veiledning og kurs, dersom skolene ønsker å bestille dette. Og kurs gjennom Steinerhøyskolen til studentene. Prosjektet fikk god mottakelse på årets Rådsmøte og flere skoler har i ettertid berømmet initiativet og etterlyst materiell.

Fokusområder

Prosjektet er planlagt i flere faser, der ett og ett felt er i fokus. Dette for at det skal være overkommelig å planlegge og gjennomføre prosjektet i landets skoler. Fasene som er planlagt er som følger

  1. Et godt mattilbud og pedagogisk opplegg rundt måltidene på SFO
  2. Skolematordninger og skolekjøkkenundervising
  3. Skolehage og skolegård
  4. Avfallshåndtering/kompostering og fornybar energi.

Prosjektet lages med en serie ressurspermer som sendes alle skolene. I tillegg vil det tilbys veiledning og kurs, dersom skolene ønsker å bestille dette. Og kurs gjennom Steinerhøyskolen til studentene. For mer detaljert informasjon gå til linken “Grønn skole.”.

  • Se SFO oppskrifter her

 

 продвижение сайта в интернетеtranslat english to french