Litteratur

Boken "Liv laga"Nå får du kjøpt den lenge planlagte boka om Steinerskolen!
Red. Svein Bøhn, Peter Normann Waage og Cato Schiøtz

Her blir steinerskolens praksis og ideer belyst fra mange vinkler. Viktigst er kanskje bidragene fra ikke mindre enn 25 tidligere elever som reflekterer over og oppsummerer sin skolegang på Steinerskolen. Her er mange årganger og skoler representert. Minst like interessant er perspektiver fra både foreldre- og forskerhold, eller bokens vurdering av Steinerskolens stilling i Norge i dag. Her foretas en grundig gjennomgang av kritikken skolene er blitt utsatt for, men også av steinerskolenes anstrengelser med å synliggjøre seg på en ny og oppdatert måte i et samfunn som i en lang rekke år har debattert og reformert sin offentlige skole.

Boken "Barnets verden"Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen. En Steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage.

Med denne artikkelsamling foreligger for første gang på norsk en helhetlig fremstilling av Steinerpedagogikken slik den kan arte seg i førskolealderen. Her skulle det være nok av inspirasjon å hente både for hjem og barnehage, for foreldre og fagpedagoger. Les mer her

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. I bokhandelen kan vi skaffe til veie enhver tilgjengelig bok på nordiske språk, engelsk eller tysk. Vi legger vekt på kvalitetslitteratur, og ønsker å tilby gode bøker for barn og ungdom.
For mer informasjon.

Med hjertet i skolen, av Kodi Keller

Med hjertet i skolen, av Kodi Keller

Lesebok i pedagogikk for foreldre.

Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.
Les mer om Godi Keller позиции сайта по ключевым запросамрейтинг сайта в гугле