BALANSEKUNST STEINERSKOLEFORBUNDET – STEINERHØYSKOLEN – STEINERSKOLEN I BÆRUM INVITERER TIL FELLES LÆRERSTEVNE torsdag 27. oktober og fredag 28. oktober 2016. 

Foredraget ble arrangert i samarbeid med HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus). Gert Biesta innledet, og det var ulike innlegg fra lærere som fordypte og konkretiserte hans bidrag. Gert Biesta, professor i pedagogikk, har utgitt flere bøker, blant annet «Beyond Learning», «The Beautiful Risk of Education» og vedlagte artikkel. Les mer om Biesta her: www.gertbiesta.com og https://www.youtube.com/watch?v=qUXSxGD8WmE

Biesta argumenterer for skolen som arena for store perspektiver og oppdrag, der elevene kan øve seg på det som kreves av dem i livet. Han beskriver hvor kompleks og mangfoldig utdanning og undervisning er, og han utfordrer lærere til å beskjeftige seg med utdanningens viktigste oppgaver. Biesta er en skarp kritiker av målstyringsregimet og argumenterer mot å redusere skolens oppdrag slik dagens utdanningspolitikk lett kan føre til.