Film om barn og skjermbruk

Film om barn og skjermbruk

Hva er greit, lurt og ikke lurt når det kommer til barn og skjermbruk? Foreldre, skole og forskere henger på slep etter den teknologiske utviklingen, og får lite eller ingen hjelp fra lovverk eller politikere eller besteforeldre til å vite hva som er barnas beste på...
Digitalt Landsmøte 20. mars 2021

Digitalt Landsmøte 20. mars 2021

Årets Landsmøte i foreldreforbundet var digitalt og gikk godt. Vi takker for godt oppmøte og god dialog rundt tema “Det unike barnet” og “Hvordan kan foreldre og skole sammen være en landsby rundt barna”. Dere kan også gjennomføre det samme...
Gry Alsos forklarer steinerskolen

Gry Alsos forklarer steinerskolen

Her kan du høre Gry Alsos svare godt på disse spørsmålene (og litt til): Hva er det egentlig å være en steinerskole? Hvordan legger de opp skoledagen og pedagogikken? Hva vil det si for skolene å være steinerskole? Hvordan er det egentlig å skulle lage nye læreplaner...
Livsmestring i skolen og hjemme

Livsmestring i skolen og hjemme

I de nye læreplanene for skolen skal livsmestring være integrert i alle fag. Det betyr ikke at foreldre ikke lenger har ansvar for å lære barna det de trenger for å mestre livet. Behovet for at foreldre og lærere samarbeider om hvordan skolen skal jobbe med...