Ombud

En gjemt konflikt er stillstand, en løst konflikt er framgang! Steinerskolenes Ombudsordning er opprettet med det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudet for Steinerskolene ble...
Håndbok i foreldrearbeid

Håndbok i foreldrearbeid

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med foreldrearbeid i steinerskolen. Vi har delt den inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva...

Klassekontakt

Ny som klassekontakt ved Steinerskolen En klassekontakt eller foreldrekontakt er ikke en lovpålagt funksjon, men de aller fleste skoler og klasser har klassekontakt. Dette er oftest en eller to foreldre i hver klasse. Skolen er imidlertid lovpålagt å ha et foreldreråd...

Foreldreforening FAU

Foreldrearbeidet i steinerskolene innrettes og drives forskjellig. Det er lovpålagt å ha en foreldreforening der alle foreldre har stemmerett. Filer for nedlasting. (.Doc) Taushetserklæring for FAU representanterVedtekter for foreldreforeningen ved Steinerskolen...

Håndbok i skole-hjem samarbeid

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med skole-hjem samarbeid i steinerskolen. Vi har delt den inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og...