Tema på årets landsmøte var godt og inspirerende foreldrearbeid. Engasjerte representanter fra 22 steinerskoler kom med mange gode forslag og ideer til markeder, foreldremøter, foreldresamarbeid og dugnader.