Kurs i foreldrearbeid

I samarbeid med Steinerskoleforbundet tilbyr Steinerskolenes foreldreforbund kurs for lærere og foreldre i samarbeid skole/hjem.

Kurset er tredelt: Første kurs er for lærere, andre kurs er for foreldre og tredje kurs er et dialogmøte mellom foreldre og lærere. Målet med kurset er å styrke skolens og foreldrenes bevissthet på betydningen av godt samarbeid. Kurset tar for seg spørsmål knyttet til roller og forventninger, betydningen av å skape en åpen og trygg kultur og viktigheten av godt samarbeid for barnas psykososiale miljø på skolen.