Foreldreengasjement for elevenes trivsel og læring

Foreldreengasjement for elevenes trivsel og læring

En metaanalyse basert på forskning fra mange land, viser tydelig betydningen av foreldrenes engasjement i skolen. I steinerskolene har foreldrene ofte et sterkt eierskap til skolen og mange foreldre sier de føler seg hjemme der. I følge denne forskningen betyr dette...
Er lovpålagt foreldreforening viktig?

Er lovpålagt foreldreforening viktig?

Forslag til endringer i Opplæringslova, NOU 2019:23, er nå ute på høring. Vi er bekymret for at Opplæringslovutvalget foreslår å fjerne lovhjemmelen som sier at det skal være en foreldreforening der alle foreldre ved skolen er medlemmer. Vi er redd det vil bidra til å...
Steinerskoleforbundet inviterer til å bli en bievenn

Steinerskoleforbundet inviterer til å bli en bievenn

Det å bidra til forbedring i verden er et sentralt mål i steinerpedagogikken.Steinerskoleforbundet inviterer alle foreldre og lærere til å være med på å gjøre en forskjell ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolen og i nærmiljøet, i små ledige arealer,...
Tips til aktiviteter for barn som er hjemme

Tips til aktiviteter for barn som er hjemme

Vi må alle prøve noe vi ikke har gjort før nå om dagen, og også prøve å hjelpe hverandre å få det til. Her har vi samlet forskjellige tips til fine ting foreldre kan gjøre hjemme sammen med barna sine. Se vår Idébank for en liste med tips til aktiviteter for barn som...