Gry Alsos forklarer steinerskolen

Gry Alsos forklarer steinerskolen

Her kan du høre Gry Alsos svare godt på disse spørsmålene (og litt til): Hva er det egentlig å være en steinerskole? Hvordan legger de opp skoledagen og pedagogikken? Hva vil det si for skolene å være steinerskole? Hvordan er det egentlig å skulle lage nye læreplaner...
Livsmestring i skolen og hjemme

Livsmestring i skolen og hjemme

I de nye læreplanene for skolen skal livsmestring være integrert i alle fag. Det betyr ikke at foreldre ikke lenger har ansvar for å lære barna det de trenger for å mestre livet. Behovet for at foreldre og lærere samarbeider om hvordan skolen skal jobbe med...
Foreldreengasjement for elevenes trivsel og læring

Foreldreengasjement for elevenes trivsel og læring

En metaanalyse basert på forskning fra mange land, viser tydelig betydningen av foreldrenes engasjement i skolen. I steinerskolene har foreldrene ofte et sterkt eierskap til skolen og mange foreldre sier de føler seg hjemme der. I følge denne forskningen betyr dette...
Er lovpålagt foreldreforening viktig?

Er lovpålagt foreldreforening viktig?

Forslag til endringer i Opplæringslova, NOU 2019:23, er nå ute på høring. Vi er bekymret for at Opplæringslovutvalget foreslår å fjerne lovhjemmelen som sier at det skal være en foreldreforening der alle foreldre ved skolen er medlemmer. Vi er redd det vil bidra til å...
Steinerskoleforbundet inviterer til å bli en bievenn

Steinerskoleforbundet inviterer til å bli en bievenn

Det å bidra til forbedring i verden er et sentralt mål i steinerpedagogikken.Steinerskoleforbundet inviterer alle foreldre og lærere til å være med på å gjøre en forskjell ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolen og i nærmiljøet, i små ledige arealer,...