Landsmøte i Sff

5. -6.. april møtes steinerskoleforeldre fra hele landet på Steinerhøyskolen. Tema for årets møte er «Holdningsskapende arbeid» – for barnas beste. På landsmøte i 2019 laget vi en film snutt .- til...

Steinerskolen svarer på dagens utfordringer

Av Victoria Bomann-Larsen, mor i Steinerskolen Jeg har lest boken ”Hode og hender, læring, tillit og fellesskap i en mer praktisk skole” som kunnskapsminister Tonje Brenna er redaktør for. Brenna ønsker en mer praktisk skole, mindre stillesitting, mindre skjermbruk....
Uteskole, skolehage og friluftsliv

Uteskole, skolehage og friluftsliv

Steinerskolene har sterke tradisjoner for uteskole, skolehage og friluftsliv. Foreldre setter stor pris på det, og vi har spurt dem hva de settet pris på med undervisning utenfor klasserommet. Her finner du en oversikt over gode grunner til slik undervisning:...

Landsmøte i Sff

24. – 25. mars skal steinerskoleforeldre fra hele landet møtes på Steinerhøyskolen for å jobbe med «Grønn skole og friluftsliv – for barnas beste»

Gode tips til foreldre om skole-hjem samarbeid

Gode tips til foreldre om skole-hjem samarbeid

Foreldre i steinerskolene har mange erfaringer om hva som kan gi godt samarbeid mellom skole og hiem. På vårt Landsmøte i 2022 spurte vi deltagerne om deres tips til andre foreldre vedrørende gode foreldremøter, godt FAU-arbeid, gode dugnader og sosiale sammenkomster...