Er du så heldig å være valgt til klassekontakt eller FAU representant ved din skole?

Da er det en glede å fortelle deg at den innsatsen du gjør i disse rollene har stor betydning for elevenes trivsel og læring. Forskning viser at barn av foreldre som engasjerer seg og har en rolle i skolens foreldreforening trives bedre og lærer mer.

Hva innebærer det å ha en slik rolle? Hvilket ansvar hviler på klassekontakter og FAU-representanter? Vi i Steinerskolenes foreldreforbund anbefaler at du leser «Håndbok i foreldrearbeid» og ser filmen vi har laget om hvordan foreldre og skole sammen kan lage en støttende landsby rundt barna.

Det er lurt at foreldreforeningen tilbyr årlig kurs i hva det innebærer å inneha disse viktige vervene. Vi kan bidra med tips, kurs og foredrag om det er ønskelig.