Hva er greit, lurt og ikke lurt når det kommer til barn og skjermbruk? Foreldre, skole og forskere henger på slep etter den teknologiske utviklingen, og får lite eller ingen hjelp fra lovverk eller politikere eller besteforeldre til å vite hva som er barnas beste på dette feltet. Her er en film som kan hjelpe oss litt på veien. Vi i foreldreforbundet kan legge til rette for visninger i foreldregrupper. Vi anbefaler at vi snakker om skjermbruk på skolen og hjemme, og at vi prøver å bli klokere sammen.