Foreldrerollen

Gapahauk 2010Som foreldre har man forskjellige roller:

Til klasselærer

Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer er av stor betyding for de sosiale relasjonene i klassen. Gode relasjoner mellom foreldre og lærer, bidrar til å senke terskelen for kontakt, og øker tilgjengeligheten mellom lærer og foreldre. Dette bidrar i sin tur til at det lettere gripes fatt i de problemer barna føler i skolehverdagen.
Læreryrket er et tøft yrke. Husk å gi tilbakemelding til læreren når de har gjort en god jobb! Det er passende å gi kompliment også til læreren, når barna presterer godt arbeide på skolen.

Mellom foreldrene

Det er viktig at det bygges et sosialt nettverk mellom foreldre i klassen. Foreldrenes sosiale liv seg i mellom, handler om å gi barna våre et sosialt nettverk, og vi kan ikke bygge sosiale relasjoner mellom barna, uten å gi innpass til, og omgås med foreldrene til de samme barna. Det vi som klassekontakter kan gjøre, er å skape møtepunkter mellom mennesker. Når vi arrangerer foreldremøter, foreldretreff og dugnader, skaper vi også et møtepunkt. Det er viktig at vi tilrettelegger slikeaktiviteter på en slik måte at vi skaper trivsel i de aktivitetene vi utfører. Avsett tid til sosialt samvær, og la foreldrene selv delta i et kulturelt liv. Og ikke minst: Vær raus med takk og komplimenter. Det føles godt å få anerkjennelse for godt arbeide.

Mellom barna

Mens barna er små, har vi som foreldre en relativt stor innflytelse på
barnas sosiale liv. Gjennom vårt forbilde skaper vi normer og holdninger, og vårt sosiale nettverk, er også barnas møtepunkt med andre barn. Vi kan styrke relasjonene mellom barna ved å organisere felles møtepunkter på fritida. Dette kan være grillkvelder, juletrefester, 17. mai arrangementer og mye mer. Vi bør også støtte opp om, og bruke elevrådet i klassene aktivt for å skape en relasjon mellom foreldrene og klassen.

где получить справку о несудимости в киевеhow to make a picnic bench