Stopp mobbing!Alle barn har rett til et trygt skolemiljø

Mobbing angår alle- det finnes ingen uskyldige tilskuere!

I elevundersøkelser er mobbing definert slik: gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende
måte er også mobbing.

Våren 2003 vedtok Stortinget en lov som ofte blir kalt barnas arbeidsmiljølov. Dette er kapittel 9a i opplæringsloven, og her slås det fast at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

FUG (Foreldreutvalget for Grunnopplæringen) har laget et hefte som heter «Stopp Mobbing! Gode råd til foreldre

Sosial medier skaper mobbing:
Nettavis for Mediehøgskolen Gimlekollen

«Målet vårt er å oppnå best mulig samarbeid med foreldrene til barna, slik at vi kan forebygge digital mobbing, sier sosiallærer Mette Høye til Sørnett.» Les mer

drawing partyлояльность клиентов