En metaanalyse basert på forskning fra mange land, viser tydelig betydningen av foreldrenes engasjement i skolen. I steinerskolene har foreldrene ofte et sterkt eierskap til skolen og mange foreldre sier de føler seg hjemme der. I følge denne forskningen betyr dette mye for elevenes trivsel og læringsutbytte. Denne artikkelen fra Universitetet i Stavanger er verdt å lese