Siden forslaget til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem, har vi i Steinerskolenes Foreldreforbund i samarbeid med foreldre, Steinerskoleforbundet og de andre friskoleorganisasjonene jobbet opp mot politikere for si fra om konsekvensene for friskolene dersom ny tilskuddsmodell blir vedtatt.

Som ett resultat av dette samarbeidet, opprettet vi underskriftskampanjen «gi din støtte til alle Norges friskoler»

Tirsdag 24. oktober 2023 overleverte vi 32530 underskrifter til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Dagsrevyen var til stede og filmet overleveringen.

Nordtun sier «det er viktig med rettferdig behandling av barna i skoleverket» 

Hun inviterer også friskoleorganisasjonene til møte 2. november.

Ønsker du å lese mer om hva kuttet i tilskudd innebærer finner du mer informasjon HER

Takk for alt engasjement og underskrifter – til pågående underskriftskampanje!