Her kan du høre Gry Alsos svare godt på disse spørsmålene (og litt til): Hva er det egentlig å være en steinerskole? Hvordan legger de opp skoledagen og pedagogikken? Hva vil det si for skolene å være steinerskole? Hvordan er det egentlig å skulle lage nye læreplaner i tråd med fagfornyelsen?