Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med foreldrearbeid i steinerskolen. Vi har delt den inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til daglig leders rolle?

Vi har også med informasjon om hva Steinerskolenes foreldreforbund og Ombudet for Steinerskolene kan hjelpe til med. Dersom du har kommentarer eller spørsmål så kontakt gjerne Steinerskolenes foreldreforbund, se www.foreldrene.no

Last ned som PDFLast som PDF her: 

Håndbok i foreldrearbeid