Foreldre kan være som en trygg og varm landsby rundt elevene i en klasse. For å få det til må skolen legge til rette for godt samarbeid. Vi trenger godt planlagte foreldremøter med god møteledelse. Foreldremøter er en viktig og god arena for å hjelpe både foreldrene og skolen til å gi barna anker og vinger.

Hvis det er opp til den som tar ordet å styre agenda og form i foreldremøter, kan vi ikke vente at møtene blir gode. Foreldre og lærere skulle glede seg til foreldremøter, og vite at de er viktig for barna og elevene. Det kan de, hvis skolen tar på alvor å planlegge og gjennomføre gode foreldremøter.

Lærere trenger opplæring og støtte i hvordan det kan gjøres. Skoler må sette fokus på kvalitet i foreldremøter, og foreldresamarbeid generelt, for å støtte opp rundt en trygg og god barndom for alle barn. Her forteller vi litt om våre erfaringer med hvordan man kan få tillit og godt samarbeid mellom skole og hjem: