I de nye læreplanene for skolen skal livsmestring være integrert i alle fag. Det betyr ikke at foreldre ikke lenger har ansvar for å lære barna det de trenger for å mestre livet. Behovet for at foreldre og lærere samarbeider om hvordan skolen skal jobbe med livsmestring er stort og viktig. Vi oppfordrer til at alle etterspør å jobbe med tema knyttet til livsmestring i foreldremøter fremover. Foreldreforbundet har forslag til hvilke tema som kan passe i forskjellige klassetrinn i «Håndbok i foreldrearbeid«. Vi har også skrevet et innlegg om viktigheten av å jobbe med livsmestring i foreldremøter her.