Dialogmøter

Bygging av gappahauk 2010Dialogmøte, en ny og fin samarbeidsform.

Godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig for barna. Som regel fungerer dette samarbeidet godt, og er til glede for alle. Utfordringer er en viktig del av dette samarbeidet. Vi møter barna på to forskjellige arenaer, og ser skolen fra hvert vårt ståsted. Vi har forskjellige behov. Samarbeidet mellom foreldre og lærere må ha rom for å takle uenighet, og verktøy for å komme til enighet.

Dette er en utfordring Steinerskoleforbundet og foreldreforbundet har jobbet med i fellesskap. Vi tilbyr å besøke skolene til dialogmøter mellom foreldre og lærere. Vårt mål er å inspirere kollegiet og foreldrene til å få det beste ut av hverandres ressurser, løfte hverandre, se hverandre litt bedre. Vi innleder til samtale og svarer på spørsmål basert på våre erfaringer.

Har du ønske om et slikt dialogmøte ved din skole? Da er du velkommen til å ta kontakt med Gry Skogland, foreldre fra steinerskolen i Hagesund. Gry har sittet i styret i SFF og er svært engasjert. De har hatt stort utbytte av dialogmøte ved sin skole og hun deler gjerne sin erfaring med andre forledre som ønsker å få dette til ved sin skole.

Kontakt gjerne: gryskogland@yahoo.no

Ta også kontakt med daglig leder ved din skole, foreldreforeningsleder eller en av oss, så kan vi hjelpe deg i gang!

 polish language translatortranslate to turkish to english