Ombud

En gjemt konflikt er stillstand, en løst konflikt er framgang!

Steinerskolenes Ombudsordning er opprettet med det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudet for Steinerskolene ble opprettet i et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet og Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Ulike parter kan søke råd og hjelp i saksforhold hvor det er krevende å få til en god dialog. Slik hjelp kan være samtaleledelse, formidling eller megling dersom situasjoner har låst seg. Ombudet kan arbeide med pågående konflikter, eller komme med uttalelse i saker som er avsluttet.

Kontakt:

Har du behov for hjelp fra Ombudet kan du skrive en henvendelse til ombudet@steinerskolen.no

Har du spørsmål om Ombudsordningen eller behov for å drøfte om det er aktuelt med hjelp i din sak, kan du kontakte Steinerskoleforbundets daglige leder på epost – ivar.smit@steinerskolen.no eller telefon 22 54 25 40 for videre henvisning.

Ombudets medlemmer:

  • Fridtjof Piene Gundersen – leder
  • Bodil Winther
  • Tor Segelcke

certified language translationtranslate tres bien