Styret

Styret er ansvarlig organ for foreldreforbundet mellom landsmøtene.

Medlemmene i styret velges fra fem regioner, det er i dag åtte faste medlemmer av styret. Disse sitter for tre år, etter en Rulleringsplan. Om vervet som styremedlem i Steinerskolenes Foreldreforbund:

 • Vi har ca. fem årlige møter, hovedsakelig i Oslo
 • Møtene er normalt fredager fra 17.00 – 21.00
 • Styret er ansvarlig for å arrangere landsmøte i mars hvert år
 • Styret er arbeidsgiver og økonomisk ansvarlig i foreldreforbundet
 • Styret legger føringene for sekretariatets arbeid
 • Styremedlemmene representerer flere skoler i sin region, og er mellomledd mellom disse skolene og foreldreforbundet

40127_440467416399_4185394_n

Kjersti Kristengård, styreleder – Nesodden. E-post kjersti*foreldrene.no

Styrets medlemmer:

 • Karianne Thorbjørnsen, nestleder, Bergen
 • Petter Nyhagen, Bærum
 • Cathrine Granli, Fredrikstad
 • Susanne Karoliussen, Haugesund
 • Kjetil Ringen, Ringerike
 • Hanne Cecilie Kolnes Williams, Hovseter
 • Camilla Winterbottom, Trondheim

Noen eksempler på saker styret har jobbet med det siste året:

 • Styrking av styrearbeid og møtevirksomhet i steinerskolene
 • Lærerutdanningen og videreutdanning av lærerne
 • Forskning på steinerpedagogikk
 • Faglig utvikling av samarbeid mellom hjem og skole
 • Kurs for lærere og foreldre i samarbeid skole/hjem
 • Kurs knyttet til samarbeid skole/hjem på foreldremøter
 • Steinerskolenes og foreldrenes forhold til barn og digitale medier
 • Markedsføring av steinerskolene og steinerpedagogikken
 • Skolenes psykososiale miljø
 • Konfliktsaker

услугикак раскрутить сайт в социальных сетях