Politikere i Stavanger og Oslo har vedtatt å innføre gratis kjernetid i AKS/SFO, unntatt de som går i friskoler. Dette er urettferdig for barna som går i Steinerskoler, og vi har laget følgende pressemelding:

«Steinerskolenes foreldreforbund (SFF), samlet til landsmøte 21. mars 2020, oppfordrer til likebehandling av friskoler og offentlige skoler når det gjelder finansiering av skolefritidsordning (SFO). SFF ber regjeringen ta initiativ til nasjonale retningslinjer som sikrer at ordninger for statlig og kommunal finansiering av SFO ikke forskjellsbehandler barna på friskoler og dermed gjøre det vanskeligere å velge og drive friskole i Norge.»