Ariadnefondet

Barn i hagenAriadnefondet

Ariadnefondet ble stiftet i 1992, er et samarbeid mellom Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF), Steinerskoleforbundet (SSF) og Rudolf Steinerhøyskolen(RSH) og har som formål å støtte prosjekter som kan bidra til utvikling av Steinerskolenes pedagogikk og praksis. Støtte fra Ariadnefondet er forbeholdt prosjekter som innehar en formidlingsdel enten det er publisering eller annen form for formidling.
En gang i året blir det utbetalt stipend til personer som har et støtteverdig pedagogisk utviklingsprosjekt. Det har vært utbetalt fra kr. 8.000 til kr 35.000 i stipend, og samlet årlig utbetaling har variert fra kr 45.000 til kr 130.000.

Eksempel på prosjekt som har fått støtte fra Ariadnefondet:

Fenna Lammers fikk støtte til å samle erfaringer og skrive et kompendium om matematikk og bevegelse i småskolen. Heftet ble utgitt i 2006: Matematikk og bevegelse i småskolen. I 2007 fikk hun støtte til å lage to kompendier om matematikk i 5. klasse. Arbeidet resulterte i to hefter: Brøk – introduksjon av brøk i Steinerskolen. Lærerveiledning, og Brøk – oppgaveheftet. Alle heftene kan bestilles ved henvendelse til Antropos forlag eller til Fenna Lammers: Fenna@rshoyskolen.no.

english russian translationагентство интернет рекламы и дизайна