Litteratur

Kunst og undervisning i steinerskolen

Av Hanne Weisser

Kunst og undervisning i steinerskolen av Hanne Weisser

Steinerskolen har i over hundre år vært et pedagogisk alternativ til offentlig skole. I dag finnes det mer enn 3000 steinerskoler fordelt på alle kontinenter. Den første steinerskolen i Norge ble grunnlagt i Oslo; siden er det etablert steinerskoler i alle landsdeler og i de fleste store byene. Men hva er egentlig en steinerskole?

  • Hvilket menneskesyn arbeides det ut fra?
    • Hvorfor har de kunstneriske fagene så stor plass?
  • Hva er bakgrunnen for at undervisningen omtales som kunst – undervisningskunst?

Forfatter Hanne Weisser belyser disse spørsmålene og fører oss inn i steinerskolens pedagogikk og metodikk. Hun viser gjennom skolens historie, gjennom skolens undervisning og gjennom de kunstneriske fagene – tegning og maling, fortelling, sang og musikk – hvordan pedagogikk kan være en kunstnerisk virksomhet.

Anmeldelse av boka finner du her.


Foreldre-magi

Boken Foreldre Magi

Psykolog Hedvig Montgomery har i mange år jobbet med barns selvfølelse og andre temaer relatert til barns utvikling og foreldrerollen;

Hun har nå skrevet en ny bok som heter “Foreldremagi”.

Hva skal vi med Skole?

Vi anbefaler alle foreldre- og skolefolk å lese denne boka; «Hva skal vi med skole».

Den er en fin gave til nye foreldre, lærere eller styremedlemmer.

PDF: Hva skal vi med skole


Boken "Liv laga"Boken «Liv Laga»

Nå får du kjøpt den lenge planlagte boka om Steinerskolen!
Red. Svein Bøhn, Peter Normann Waage og Cato Schiøtz

Her blir steinerskolens praksis og ideer belyst fra mange vinkler. Viktigst er kanskje bidragene fra ikke mindre enn 25 tidligere elever som reflekterer over og oppsummerer sin skolegang på Steinerskolen. Her er mange årganger og skoler representert. Minst like interessant er perspektiver fra både foreldre- og forskerhold, eller bokens vurdering av Steinerskolens stilling i Norge i dag. Her foretas en grundig gjennomgang av kritikken skolene er blitt utsatt for, men også av steinerskolenes anstrengelser med å synliggjøre seg på en ny og oppdatert måte i et samfunn som i en lang rekke år har debattert og reformert sin offentlige skole.


Boken "Barnets verden"Barnets Verden

Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen. En Steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage.

Med denne artikkelsamling foreligger for første gang på norsk en helhetlig fremstilling av Steinerpedagogikken slik den kan arte seg i førskolealderen. Her skulle det være nok av inspirasjon å hente både for hjem og barnehage, for foreldre og fagpedagoger. Les mer her

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. I bokhandelen kan vi skaffe til veie enhver tilgjengelig bok på nordiske språk, engelsk eller tysk. Vi legger vekt på kvalitetslitteratur, og ønsker å tilby gode bøker for barn og ungdom.
For mer informasjon.


Med hjertet i skolen, av Kodi Keller
Med hjertet i skolen, av Kodi Keller

Med Hjertet i Skolen

Lesebok i pedagogikk for foreldre.

Godi Keller legger her frem en bok som beskriver et personlig møte med en pedagogikk og hans egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre, ikke bare de som velger å ha barna sine på steinerskole. Opplevelser fra hans tid på barnehjem i Sveits, andre barndomsopplevelser og mange erfaringer fra egen lærervirksomhet gjør denne boken levende og engasjerende. Det er lett for foreldre å kjenne seg igjen, og Keller behandler til dels alvorlige spørsmål med varme og humor.
Les mer om Godi Keller