Regjeringen dobbelkommuniserer om privatskoler − eller friskoler som det heter, når du er for dem. På den ene siden sier den at friskoler er velkomne og er viktige som et tilskudd i norske skolefloraen, på den andre strammer den til så det blir umulig å drive − under dekke av å søke rettferdighet. Men det framstår mest som en smålig finte.

I regjeringens forslag til budsjett for 2024 straffes private grunnskoler som har elever på både barne- og ungdomstrinnet. Den viser til at beregningspraksis for disse kombinerte barne- og ungdomsskoler har gitt disse mer i tilskudd enn det som har vært intensjonen.

Les mer hos Dagsavisen.no her.