Endringer i loven knyttet til barns rett til trivsel og godt læringsmiljø i skolen fører til mange klager til fylkesmennene. Her er en interessant artikkel om de klagene som ikke får medhold: Les Mer