Trenger barn praktiske og kunstneriske erfaringer for å øve opp evnen til å tenke teoretisk og abstrakt? Steinerpedagogikken tar utgangspunkt i at praktiske og kunstneriske ferdigheter er grunnleggende byggesteiner for teoretisk forståelse senere i livet. I denne artikkelen vises det til noe Peter Nitze, en tidligere steinerskoleelev, har sagt:

«Hvis du har hatt erfaringen av å binde en bok, strikke en sokk eller spille blokkfløyte, da får du en opplevelse av at du kan bygge et romskip eller lære et dataprogram du aldri har vært borti. Det er ikke selvhevdelse, bare en stille tillit. Det finnes ikke noe du ikke kan mestre …»

https://steinerbladet.no/article/leder-42/