Barn og unge må ha kunnskaper om og utvikle holdninger til egne og andres grenser. De trenger trygghet for hvor grensene går, og hvordan man sier fra til andre om det. Barn trenger å vite hvem de kan spørre om det de lurer på, og hvem de kan fortelle om noe som plager dem. Her er en artikkel fra Steinerbladet som sier noe om hvor godt en lærer kan jobbe med dette vanskelige tema:/tidsskriftet.steinerskolen.no