Gode tips til foreldre om skole-hjem samarbeid

Foreldre i steinerskolene har mange erfaringer om hva som kan gi godt samarbeid mellom skole og hiem. På vårt Landsmøte i 2022 spurte vi deltagerne om deres tips til andre foreldre vedrørende gode foreldremøter, godt FAU-arbeid, gode dugnader og sosiale sammenkomster for foreldrene. Under finner du noen av tipsene:

Foreldremøter

 • Fokus på det positive
 • Godt samspill mellom foreldre og lærere
 • Samhold, bli kjent
 • Todelt møte, skolens del og foreldrenes del
 • Kaffe og te!

FAU-arbeid

 • Støtte opp om skolemiljø
 • Være med å giøre en forskjell
 • Kjent mandat, hva er FAU’s rolle og ansvar
 • Hold møtetid
 • Skape god stemning på
  FAU-møter

Dugnader

 • Samhold – felleskap
 • Opplevelser for barna
  Foreldre blir kjent
 • Nærmiljø, tilknytning
 • Tilhørighet / til skolen
 • Slipper foreldrene inn i skolen til barna

Sammenkomster

 • Forebygge mobbing
 • For mange blir det en ny vennekrets
 • Lage felleskap og klassemiljø
 • Gir trygghet
 • Viktig for inkludering
 • Forebygge konflikt