Hvert år arrangerer Steinerhøyskolen Oslokurset; som er et viktig møtested for kompetanseheving av steinerskolelærere. Mange av kursene kan også ha interesse for foreldre.