Det å bidra til forbedring i verden er et sentralt mål i steinerpedagogikken.
Steinerskoleforbundet inviterer alle foreldre og lærere til å være med på å gjøre en forskjell ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolen og i nærmiljøet, i små ledige arealer, rundkjøringer og blomsterbed. Ta kontakt med Steinerskoleforbundet for bestilling av frøposer.