Steineruka

Steineruka er en festivaluke for kunst, pedagogikk, vitenskap og landbruk som foregår i slutten av september. Steineruka ønsker å bidra til samtaler og debatt i det offentlige rom rundt aktuelle tema.

Virksomheter som har latt seg inspirere av Rudolf Steiner, har de siste hundre årene hatt en liten men solid feste i det norske samfunnet. Det dreier seg om et bredt spekter av virksomheter, som alle har det til felles at de setter mennesket i sentrum, de er samfunnsnyttige, bærekraftige og søker gjennom sine progressive løsninger på ulike problemer å virke aktivt inn i samfunnet.

I Norge kjenner folk først og fremst til steinerskoler og steinerbarnehager, i tillegg finnes en egen Steinerhøyskole, etisk bankvirksomhet, biodynamiske gårder, sosialterapeutiske virksomheter, helsepedagosiske skoler med flere.