Ukeplan til glede for foreldre, lærere og elever

Steinerskolen ukeplaner for elever og foreldre

Her finner du et eksempel på en ukeplan med god informasjon til foreldre så vi letter kan følge opp og støtte barnas skolegang hjemmefra.

Her er to forslag for nedlasting som PDF: