Steinerskolene har sterke tradisjoner for uteskole, skolehage og friluftsliv. Foreldre setter stor pris på det, og vi har spurt dem hva de settet pris på med undervisning utenfor klasserommet. Her finner du en oversikt over gode grunner til slik undervisning: https://www.foreldrene.no/uteskole/