Håndbok i skole-hjem samarbeid

Denne håndboken er ment til hjelp for alle som jobber med skole-hjem samarbeid i steinerskolen. Vi har delt den inn etter ansvarsområder. Hva har alle foreldre ansvar for, hva ligger til klassekontaktens og foreldreforeningens rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til daglig leders rolle? Vi har også kapitler med tips om lekser, foreldresamtaler, dugnader og markeder.

Du finner informasjon om hva Steinerskolenes foreldreforbund og Ombudet for Steinerskolene kan hjelpe til med. Dersom du har kommentarer eller spørsmål så kontakt kontakt oss gjerne.

english to afrikaans translation free