Kvalitets- & Lærerplan

Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis. Her finner du de til enhver tid gjeldende versjoner av Steinerskolens læreplan:

Kvalitetsplanen

I dag drives det 30 steinerskoler og 46 steinerbarnehager i Norge, det vil si at nesten 6000 barn og unge går i en steinerskole eller steinerbarnehage her til lands.Internasjonalt finnes det rundt 1000 steinerskoler og 1800 steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. Steinerpedagogikken har dannet grunnlag for undervisning innenfor de mest ulike religiøse, kulturelle og økonomiske forhold.пиар продвижениеphoto to caricature online free