Grønn skole

Grønn skole er et samarbeidsprosjekt mellom Foreldreforbundet og Steienerskoleforbundet. Prosjektet handler om å lage materiell, holde kurs og på andre måter bidra til at steinerskolene i Norge har en gjennomført grønn profil. Vi vil gjerne bidra til at steinerskolene sertifiserer seg som f.eks. Grønt flagg skoler::

Vestfold

Trondheim

Moss

Fokusområder

Prosjektet har gått gjennom flere faser, der ett og ett felt har vært  i fokus. Dette for at det skal være overkommelig å planlegge og gjennomføre prosjektet i landets skoler. Fasene som er planlagt er som følger

  1. Et godt mattilbud og pedagogisk opplegg rundt måltidene på SFO
  2. Skolematordninger og skolekjøkkenundervising
  3. Matpakkeoppskrifter
  4. Skolehage og skolegård
  5. Avfallshåndtering/kompostering og fornybar energi.
  6. Grønt flagg sertifisering

Prosjektet lages med en serie ressurspermer som sendes alle skolene. I tillegg vil det tilbys veiledning og kurs, dersom skolene ønsker å bestille dette. Og kurs gjennom Steinerhøyskolen til studentene. For mer detaljert informasjon gå til linken «Grønn skole.».

  • Se SFO oppskrifter her

 

продвижение сайта в интернетеtranslat english to french