Grønn skole

Grønn skole er et samarbeidsprosjekt mellom Foreldreforbundet og Steienerskoleforbundet. Prosjektet handler om å lage materiell, holde kurs og på andre måter bidra til at steinerskolene i Norge har en gjennomført grønn profil. På Landsmøte i 2023 spurte vi foreldre om argumenter for skolehage, uteskole og friluftsliv i skolen.  Se egen fane med svarene vi fikk:

Fokusområder

Prosjektet har gått gjennom flere faser, og dette er ting vi har hatt kurs og laget materiell om:

  1. Et godt mattilbud og pedagogisk opplegg rundt måltidene på SFO
  2. Skolematordninger og skolekjøkkenundervising
  3. Matpakkeoppskrifter
  4. Skolehage og skolegård
  5. Avfallshåndtering/kompostering og fornybar energi.
  6. Grønt flagg sertifisering

продвижение сайта в интернетеtranslat english to french