Av Victoria Bomann-Larsen, mor i Steinerskolen

Jeg har lest boken ”Hode og hender, læring, tillit og fellesskap i en mer praktisk skole” som kunnskapsminister Tonje Brenna er redaktør for. Brenna ønsker en mer praktisk skole, mindre stillesitting, mindre skjermbruk. Jeg undrer meg over at Steinerskolen ikke er nevnt. Kjenner ikke kunnskapsministeren til den erfaringen steinerskolen har med nettopp praktisk undervisning, mindre skjerm, håndverksfag og mindre stillesitting? 

Noen fakta

  • Steinerskolen bruker ikke skjerm i undervisningen
  • På steinerskolen starter skolepedagogikken i 2.klasse; i første klasse får barna leke
  • På Steinerskolen lærer barna å skrive for hånd

Steinerskolen likestiller verdien av teoretiske, praktiske og kunstneriske fag (nei, man trenger ikke være flink til å tegne for å gå på steinerskolen).  
Steinerskolen har erfaringsbasert læring og langsom progresjon, slik at barna får tid til å lære og være. 

Steinerskolen i Norge har alltid hatt bred politisk støtte, samarbeidet med myndighetene har vært godt, og skolen har en offentlig godkjent læreplan. Steinerskolens pedagogikk har stått stødig på egne ben gjennom 100 år, uavhengig av politiske svingninger og nye reformer. Steinerskolen har i 100 år praktisert undervisningsmetoder som samsvarer med mye av det som forfektes i nevnte bok. Hvorfor ikke anerkjenne denne kompetansen og erfaringen som landets mange steinerskolelærere har? 

Det er feil når alle privatskoler skjæres over én kam og fremstilles som kommersielle bedrifter, som attpåtil tapper den offentlige skolen for midler, når virkeligheten er langt mer nyansert. Kunnskapsministeren sier riktignok at supplementene til den offentlige skolen er ønsket, men nevner ikke hvilke skoler hun da mener. Hvorfor klarer hun ikke å nevne Steinerskolen (og Montesorri o.a, for den saks skyld), hvorfor er det så stor motvilje mot å nyansere? 

Steinerskolen ble startet for å være en skole for alle, og den var den første som ga også arbeiderklassebarna 12 års skolegang i Tyskland. Steinerskolen er ingen trussel mot den offentlige skolen. Alle ønsker en god offentlig skole, men det finnes foreldre som likevel ønsker et pedagogisk alternativ. Steinerskolens foreldregruppe er sammensatt, vi spenner fra fattig til rik og vi stemmer fra høyre til venstre.

Også på Arbeiderpartiet, selv om Brenna kan synes å ha glemt det.