Skjermbruk hjemme og på skolen

Redd Barnas anbefalinger til temaet nettvett finner du her

Hva kan foreldre gjøre for å kvalitetssikre skjermbruk barna har hjemme?

 • Sette seg inn i skjermbruk ol
 • Lage en tidskonto for bruk av skjerm
 • Avtale skjermbruk (ved lek, besøk, venner)
 • Snakke med barna om nettvett ofte
 • Lære barna å være kritiske på nett
 • Engasjere seg i det barna gjør på nett
 • Være gode forbilder
 • Snakke med andre foreldre om grenser og informasjon
 • Avtale med barna om at man sjekker logg på mobil og lignende
 • Sjekke personverninnstillinger diverse apper og mobil/nett tilgang
 • Tørre å være upopulære

Hva ønsker foreldre at skolen skal gjøre for å kvalitetssikre barnas digitale kompetanse?

 • Jobbe med holdninger og nettvett
 • Ha gode arbeids og læreverktøy
 • Utvikle elevenes kildekritikk
 • Lære om algoritmisk tenkning
 • Ha mobilfri skole(mobilhotell)
 • Opplæring om nettvett(ofte)
 • Foredrag av barnevakten, politi etc, til elever og foresatte
 • Bruke skjerm som verktøy for produksjon, kreativitet og ferdigheter
 • Utvikle digitale kreative ferdigheter hos elevene
 • H for eksempel rollespill for å forebygge nettmobbing (privatliv og etikk)
 • Lære om info-søk og navigering
 • Ha faglig styrt bruk av pc/nett
 • Skape bevissthet om hva som er der ute
 • Nettvett som folkeskikk/nettikette
 • Grunnleggende ferdigheter i it ferdigheter og koding

Hva kan foreldregruppa/foreldremøter gjøre for å kvalitetssikre barnas bruk av skjerm?

 • Avtale felles regler for skjermtid
 • Enighet om å forholde seg til aldersgrenser
 • Støtte opp rundt skjermfrie måltider
 • Snakke åpent sammen, og ha lav terskel for kommunikasjon om utfordringer
 • Passe på å ha en åpen dialog, ikke dømmende
 • Starte tidlig
 • Planlegge en forbedret og styrt dialog (som på landsmøtet)
 • FAU kan arrangere kurs/barnevakten ol
 • Bruke foreldrenes kompetanse til å lære barna ting
 • FAU kan utarbeide plan for klassene
 • Utveksle erfaringer og jobbe med bevissthet rundt egen skjermbruk (forbilde)
 • Bruke skjerm sammen
 • Samarbeide med skolen
 • Akseptere og fremsnakke forskjeller

Hva ønsker vi at barna skal bruke tiden sin på?

 • Jobbe med skolefag og fordypning
 • Lek/hobby
 • Sosialt samvær
 • Læring
 • Være i naturen
 • Fysisk aktivitet
 • Lesing
 • Kunstneriske aktiviteter
 • Matlaging
 • Spilletid
 • Refleksjon og bevisstgjøring
 • Skapende aktiviteter på nett
 • Husarbeid, hagearbeid, snømåking, vedhogst
 • Utholdenhet i oppgaver (ref. punkt over)
 • Kjede seg

Hvordan kan vi som foreldregruppe bidra til at alle barna får mulighet til å gjøre nok av det vi ønsker de skal bruke tiden sin på?

 • Vi må delta og være aktive selv
 • Skape begeistring
 • Samarbeide med andre foreldre og barn
 • Være nysgjerrige
 • Dele opplevelser
 • Involvere barna og delegere ansvar
 • Invitere til aktiviteter
 • Arrangere sosiale sammenkomster og byttegrupper
 • Ok å ikke gjøre noe
 • Ta initiativ til aktiviteter alle kan delta på, tur i skogen, fisketur, felles måltider
 • Etablere fadderordning for nye foreldre for å styrke felleskapet
 • Invitere til aktiviteter på FB gruppe for eksempel i dag drar vi på stranda: Bli med!
 • Lytte til barna
 • Være gode forbilder
 • Snakke sammen om felles holdninger
 • Lage vennegrupper
 • Sette grenser