Ukeplan

Det er til god hjelp for foreldre å vite hva elevene skal vurderes etter, da er det mye enklere å hjelpe dem med skolearbeid. Foreldre og elever har rett til å få vurderingskriterier i starten av skoleåret eller perioden. Tilsyn har gitt påpakning til skoler som ikke gjør dette.

Her finner du et godt eksempel fra samfunnsfag i 10. klasse:
PERIODEPLAN i SAMFUNNSFAG i 10. kl
Varighet: uke 11 og 12

Hovedtema for perioden er maktfordelingsprinsippet, parlamentarisme, demokrati, det politiske systemet i Norge og domstolene.

Kompetansemål:
Elevene skal

 • kunne hovedinnholdet i begrepet maktfordeling.
 • kunne drøfte demokratiet som styreform.
 • kunne redegjøre for politiske partier.
 • kjenne grunntrekkene i statsbudsjettet.
 • kjenne til hvorfor vi betaler skatt.
 • kjenne til styresettet i Norge og kunne sammenligne med enkelte andre land.
 • kjenne det norske rettssystemet.
 • kjenne til en rettssak.
 • kjenne til noen viktige internasjonale organisasjoner Norge er medlem av.
 • kjenne til Grunnloven.

Undervisningen baseres på lærerens foredrag og elevenes gruppearbeid om Storting, regjering og domstolene. Elevene skal kunne bruke nettsteder som lærebok. De skal lese, huske og forsøke å forstå innholdet.

En del av undervisningen er to besøk på Stortinget for omvisning og deltagelse i «Valget er ditt».

I løpet av våren håper vi også på et besøk i Tingretten. Svar på henvendelsen har ikke kommet ennå, så tid er ikke fastsatt.

Perioden vurderes etter følgende kriterier:
Gruppearbeid:

 • Sosial kompetanse og evne til å arbeide i team.
 • Evne til å kunne takle en friere og mer selvstendig arbeidsform basert på bruk av nettsteder og andre kilder.
 • Delta på en konstruktiv måte i gruppearbeid, ta ansvar for arbeidsprosessen, påta seg oppgaver og være med og referere muntlig foran klassen.
 • Vise god oppførsel når vi er på besøk i Stortinget og Tingretten.

Skriftlig arbeid:

 • Ta notater fra undervisningen, gruppearbeid og steder vi besøker.
 • Gjennomføring av en komplett hovedfagsbok.
 • Periodeprøve: Faglige kunnskaper, forståelse og selvstendighet.

Muntlig deltagelse:

 • Delta i faglige samtaler og diskusjoner.
 • Delta i fremlegg av gruppearbeid.